Hej, vad kan vi hjälpa dig med?

Vill du etablera en egen brunn för dricksvatten?

VATTENBRUNN

Mälaröarnas Brunnsborrning har lång erfarenhet av att hjälpa privata hushåll och stora fastigheter med helhetslösning för installation av vattenbrunn. Vi svarar mer än gärna på frågor angående vattenborrning och lägger stor vikt i att alltid tillgodose dina krav och önskemål. Vi jobbar i framkant ur en miljösynpunkt, vilket innebär en ansenlig minskning i risken för miljöstörningar och skador på såväl din som omgivande fastigheter.

Våra medarbetare är välutbildade och certifierade brunnsborrare. Vi utför vårt arbete fackmannamässigt enligt SGU’s riktlinjer för energiborrning (Normbrunn -16).

VÅR PROCESS

  • När vi har fått din  offertförfrågan kontaktar vi dig för att stämma av placering av brunn/markförhållanden.
  • Därefter behöver du som fastighetsägare söka om tillstånd om brunnsborrning hos kommunens miljönämnd.
  • Efter godkännande av tillstånd och offert bokar vi datum för att borra er vattenbrunn.
  • Uppdraget tar olika längd beroende på markförhållande ca tid är: ……….
  • Efter vi har nått önskat brunnsdjup installerar vi vattenpump, vattenfilter och kopplar …. till fastigheten.
Mälaröarnas brunnsborrning vattenbrunn