Hej, vad kan vi hjälpa dig med?

VILL DU ETABLERA BRUNN FÖR DRICKSVATTEN?

Mälaröarnas Brunnsborrning har lång erfarenhet av att hjälpa privata hushåll och stora fastigheter med helhetslösning för installation av vattenbrunn. Vi svarar mer än gärna på frågor angående vattenborrning och lägger stor vikt i att alltid tillgodose dina krav och önskemål.

Vi jobbar utifrån ett miljövänligt perspektiv, vilket innebär en riskminskning av miljöstörningar och skador på såväl din som omgivande fastigheter.

OM VÅR PROCESS

Offerfförfrågan

När vi har fått din offertförfrågan kontaktar vi dig för att stämma av placering av brunn/markförhållanden.

Tillstånd

Därefter behöver du som fastighetsägare söka om tillstånd om brunnsborrning hos kommunen.

Borrning

Efter att tillstånd hos kommunen och offerten är godkänd bokar vi in datum för att borra er vattenbrunn.

Koppla in dricksvatten

Efter vi har nått önskat brunnsdjup installerar vi vattenpump, vattenfilter och kopplar in till fastigheten.